Regeneración urbana y diálogo social. Un espacio renovado de forma colaborativa como motor de transformación urbana

Artikulu honetan gizarte-elkarrizketako prozesuen plangintza eta garapena aztertzen dira, hirigarapenaren eredua aldatzeko duten garrantziaren ikuspegitik. Eredu berriak alde batera utziko lituzke hazkundea eta espekulazioa, eta dagoeneko eraikita dagoen hiria kolektiboki birpentsatuko luke. Helburua: hiri-eredua hobetzea, hurbiltasunetik eta bertan bizi diren (eta batzuetan, nozitzen duten) pertsona guztien mesedetan.

 

Gizarte-kohesioa. Elkarrizketa. Ahalduntzea. Ekitatea. Eraldaketa endogenoa. Multieskalaritatea. Ezagutza kolektiboa. Deliberamendua.