Los estudios del ADN como apoyo a la biología de la conservación de la fauna

Atal honetan jasotako ikerlanek DNAren informazioa erabiltzen dute, faunaren kontserbaziorako antzemandako hainbat arazori konponbidea emateko. Arazo horien artean honako hauek daude: (1) mehatxupean dauden espezieen kontserbazioa, (2) populazioen ezaugarri genetikoak ezagutzea, (3) eboluzioa ikertzea, (4) espeziazioa eta (5) animalien joan-etorriak.