La imprenta en Bilbao: estado de la cuestión

Artikulu honetan Bilboko tipografia bibliografikoki edo historikoki landu dituzten ikerketa eta lan nagusiak sailkatu eta aztertu dira. Bi helburu ditu: iturrien eskasia eta sakabanaketa nahiz horien kalitate heterogeneoa frogatzea, eta bibliografia-katalogo baten sorkuntza justifikatzea, zeinetan XVI eta XIX mendeetan Bilbon inprimatutako dokumentu guztiak era sistematiko eta sakonean deskribatzen diren, Tipobibliografía Española proiektuak nazio-esparruan jaso eta egokitutako Bibliografia Materialaren printzipioen arabera.