De los movimientos ecologistas a la sociedad sostenible: hacia una democracia ambiental y tecnocientífica

Garapen jasangarriaren irudia aurrerapenaren panazea gisa zabaldu bada ere, errealitateak erakusten digu aldaketa hori ez dela erretorika trebe batetik haratago joan. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroako Foru Komunitatean 30 urte hauetan gertatu ingurumen gatazkek hala erakusten digute. Hala beraz, beharrezkoa gertatzen da gogoeta kritikoa egitea gizarte jasangarria helburu duen demokratizazio eta parte-hartze prozesuari buruz, teknozientifikoa eta ingurumenekoa izango den demokrazia bati begira.