Cubiertas de libros y grafistas vascos (1900-1936): Identidad y Vanguardias

Euskal liburu azalen eduki kontzeptual eta grafikoak bilakaera garrantzitsua jasan zuen 1900 eta 1936 urteen artean, bere garaiko mugimendu soziokulturalekin batera. Ikerlan honetan erreferente ikonografikoak eta euskal grafistek marraztutako letrak aztertu dira; haien produkzioan abangoardia artistikoen eta tradizio grafikoaren arteko sinbiosia nabarmentzen da.