Calidad de Vida Relacionada con la Salud

Bizi-kalitatea gizabanako bakoitzak bizi den existentzian, kultura-testuinguruan eta balio-sisteman duen lekuari buruzko pertzepzioa da, betiere bere helburuak, itxaropenak, arauak eta kezkak kontuan hartuta. Kontzeptu hori hertsiki lotuta dago osasunsentsazioarekin, gauzak norberak nahi bezala egiteko gaitasunarekin. 

Bizi-kalitatea. Osasuna. Funtzionalismoa. Ongizatea. Gaixotasun Kronikoa.