Cancionero vasco

Título original
Cancionero
Etxahun-Iruri Khantan
Año publicación
1977
Editorial
I.P.A.
Lugar publicación
PAU
Lugar recopilación
Recopilador

TEXTO ORIGINAL

1. Ihizlaria goraita da lehen ürzo pasajian
Kabanan postatürik edo bestelan Kurri mendian
Utzültzian oro espanto ürzo franko jibezia
Zunbaiten erran nahi beitü denak utzirik aidian

2. Ofiziua arauz hun dela behar dügü ezagütü
Agitüz geroz gizun güti Kharrikan beita zahartü
Arratsa jin denian gro nahi lükianak Khuntü
Erdiek ere ez dükie pholboaren saria Kitatü

3.Hargatik ez phentsa badela oroton bardin okherrik
Nik, süjet hori aiphatzen düt ikhusik bat haietarik
Ixtoria Khunta bainio zier gomendatüz aski
Ez dezazien erririk egin bera so datekilarik

4. Sasuian entzün dianian lehen tirua phartitzen
Kartuxaz ditü gerrikua eta xakolak bethatzen
Ez uste ükhen gure Pierra arhinzki dela platatzen
Herri güzian ez da bestebat hori ahal denik partzen

5. Arma bat badü Kasi berririk segürki bi Kanutako
Eta txakür bat mila hezirik Kolpatien ekharteko
Müseta ere heñbat nasari hanitxeren edeitekao
Ez dü Kaxketa baizik falta gradian Kunplet izateko

6. Egün batez mendi gañerat juranik argi azkorrian
Hatsalbotürik jarri zaikü haritz handi baten Khantian
Ürzuak saldoka agurrez horen jeikazi nahian
Bego lehenik hats jartzera gero liberti gitian

7. Ürzo malin bat phauzatzen zaio delako haritxan gaiñian
Jeik - etan laster thiratzen deitzo bi tiro aide hunian
Segürtatürik egotxi ziala batan ez bazen bestian
Zer ikhusten dü? Bere ürzua goxoki ber adarrian
Ürzua

8. A ! Pierra Pierra hi hintzana bezküra bat nian ikhusten
Arrimatü nük so egitera ustez ünkhün morrot bat zen
Bi xalapasta bogatü ditiat saihetsetarik pasatzen
Kunprenitü diat ez niala jitarik deüse arixkatzen

9. Ihize maradikatia arauz gogor dük larria
Bi banbarrat igorri dereitzat ene uste orotan propiak
Ez zitadak haitx estranje ihize gabe juraitia
Bena bidian ikhus ez nezen bego jitera ülhüntzia

10. Ürzua
Pierra gaizua bahin deseiña ene untsa baliatzeko
Izerdi hun bat egotxi dük ürzo gabe ützültzeko
So egik mentüraz Agerraberrek badik parebat saltzeko
Musetan garnitüren deie ihizteka denborako

11. Herri güzian Pierrarentako o zer ihizlaria den
Ardüra bere ürzo paria Kharrikalat dü iraxten
Berak diote hasirik dela ber platetik satisfatzen
Beldür niz berak atzamenek ez deien gaitzik egiten

12. Erran zaharara ihizlaria bethiz geroz bardin praube
Berna hori aberastü da, nulaz erran benioke
Agitü betzaio pasajez gü bezalako ihize
Jakin ükhen dü untsa thiratzen banbarratik egin babe"